SCC kontrolni seznam

Za množico različnih podizvajalcev dela v različnih sektorjih je ključna varnost. Certifikat SCC (Safety Checklist Contractors) preveri, da podjetja in njihovi zaposleni izvajajo sistem varnega upravljanja.

Za namene certificiranja se od družbe zahteva dokazilo, da izpolnjujejo zahteve glede varnosti, zdravja in varstvo okolja v skladu s kontrolnim seznamom SCC. Ta  kontrolni seznam je sestavljen iz 12 elementov, s skupno 49 vprašanj in je jedro certificiranja sistema.

Kontrolni seznam SCC je sestavljen iz "Obveznih vprašanj" in "Sistema dodatnih vprašanj", in zajema naslednje tematike:

 1. Varnost, zdravje in okoljska zaščita (SHE) – politika in organizacija, zavzemanje vodstva
 2. SHE analiza tveganja/akcijski načrt
 3. Usposabljanje, informiranje in navodila
 4. Varnost, zdravje in okoljsko komuniciranje in posvetovanje
 5. SHE načrt projekta
 6. Varstvo okolja
 7. Priprave na izredne razmere
 8. Pregled varnosti, zdravja in okolja
 9. Zdravstveno varstvo pri delu
 10. Nakup in pregledovanje materialov, opreme in orodja
 11. Javna naročila storitev
 12. Prijava, registracija in preiskava nezgod
 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol