SCC-Zahteve za usposabljanje osebja in nadzornike

Veliko število nesreč in incidentov je lahko posledica pomanjkanja znanja ali nezadostne osveščenosti o tveganjih med ljudmi, ki opravljajo delo oz. so neposredno vpleteni v proces dela. Večjo uspešnost na področju varnosti se lahko doseže z bolj usposobljenim in osveščenim osebjem, ki se osredotoča na varnost, z namenom dviga ravni znanja in spretnosti, prav tako pa ustvarjajo in dvigujejo varnostno zavest.

Dobro usposabljanje in navodila, zlasti za nevarno delo, so zato velikega pomena v smislu preprečevanja nesreč in incidentov.

Zato se skladno z zahtevami SCC v kontrolnem seznamu posveča posebna pozornost izobraževanju in usposabljanju ter dokazilu o  potrebnih kvalifikacijah za varnost operativnega osebja in njihovih nadzornikov.

 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol