Prednosti sistema SCC

  • višja motiviranost zaposlenih s pomočjo jasnejše organizacije in razdelitve odgovornosti na terenu;
  • večja prožnost in poenostavljen postopek prilagajanja novim okoliščinam preko jasnih postopkov;
  • zmanjšanje stroškov s pomočjo izboljšanja delovne varnosti;
  • zmanjšanje števila nesreč in prekinitev dela;
  • povečanje komunikacije med pogodbeniki in naročnikom;
  • izboljšanje pravne varnosti preko izpolnjevanja zakonskih zahtev;
  • izboljšanje SHE ravnanja v velikih obsegih dela;
  • priznavanje mednarodnega sistema ter lažje sklepanje poslov. 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol